Polacy zajmą się utylizacją niebezpiecznych chemikaliów z mogilnika w Armenii. Okazuje się, że mamy...
Jan Lis /KW
23.02.2011
Nowe technologie
- Rynek nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej znajduje się w fazie ożywienia,...
Jan Lis /KW
22.02.2011
Budownictwo
Abc/Budownictwo
21.02.2011
Budownictwo
Czym różni się poddasze użytkowe od poddasza nieużytkowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym?
Anna Bufnal
21.02.2011
Budownictwo
Budowa własnego domu to nie tylko przedsięwzięcie budowlane, ale i finansowe. Banki udzielają...
Emilia Zakrzewska
21.02.2011
Budownictwo
Inwestycje polegające na budowie centrw handlowych i innych obiektw użyteczności publicznej o...
Abc/Budownictwo
21.02.2011
Budownictwo
Abc/Budownictwo
21.02.2011
Budownictwo
Czy zaległości przedsiębiorcy wobec gminy oraz NFOŚIGW w płatności zobowiązań z tytułu opłaty...
21.02.2011
Środowisko
18.02.2011
Środowisko
W latach 2011-2012 dojdzie do rozstrzygnięcia kilku ważnych przetargw na budowę nowych blokw...
Jan Lis /KW
18.02.2011
Budownictwo
W całym kraju do sądw wpływają pozwy geodetw przeciwko starostwom powiatowym za niezgodne z prawem...
Jan Lis /KW
18.02.2011
Budownictwo
Opźniają się przygotowania do budowy przez PGE elektrowni jądrowej w Żarnowcu, co spowodowane jest...
Jan Lis /KW
18.02.2011
Środowisko
Przyznano dodatkowe 170 mln euro na działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w pierwszym priorytecie...
Emilia Zakrzewska
16.02.2011
Środowisko
Według najnowszych danych, średnia cena gruntw rolnych w 2010 roku wyniosła 15 125 zł za 1 ha. W...
Jan Lis /KW
15.02.2011
Budownictwo
Przełomowy wyrok NSA w kwestii podatku od nieruchomości dla grnictwa. Sprawa ma ogromne znaczenie...
Emilia Zakrzewska
15.02.2011
Środowisko
W 2010 r. w sektorze budownictwa wielorodzinnego nastąpiło znaczne ożywienie. W kwietniu ubiegłego...
Emilia Zakrzewska
14.02.2011
Budownictwo