Pytanie
Z dniem 1 stycznia 2015 r. zmianie mają ulec przepisy określające sposób ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.
Czy dla osoby kontynuującej pobieranie zasiłku chorobowego w dniu 1 stycznia 2015 r. podstawa wymiaru zasiłku od tego dnia zostanie przeliczona i zasiłek będzie wypłacany w nowej wysokości?
Jak należy postąpić w przypadku przedsiębiorcy, który w dniu 1 stycznia 2015 r. będzie pobierał zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, a następnie w 2015 r. (już w nowym stanie prawnym) zawnioskuje o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego?
Czy w tych przypadkach znajdzie zastosowanie przepis art. 43 ustawy zasiłkowej?