Pytanie
Osoba fizyczna pracuje na podstawie umowy o pracę od 2011 r. na czas nieokreślony z wynagrodzeniem 2000 zł. Od 1 lutego 2014 r. pracuje także na podstawie umowy zlecenia (u innego pracodawcy) na okres 4 miesięcy na kwotę 7000 zł brutto miesięcznie. Pracodawca zatrudniający ją na umowę zlecenia nie musi opłacać składki na ubezpieczenia społeczne. Pracownica chce, aby odprowadzano za nią ubezpieczenie chorobowe, które jest dobrowolne.
Czy pracodawca może odprowadzać dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, jeżeli pracownik tego żąda?
Jak należy postąpić w przypadku, gdy w przypadku gdy pracownica pójdzie na zwolnienie chorobowe z powodu ciąży po upływie okresu wyczekiwania 90 dni i przed końcem umowy zlecenia?
Czy wówczas zwolnienie chorobowe zostanie jej wypłacone od podstawy 7000 zł brutto z umowy zlecenia i 2000 zł brutto z umowy o pracę do dnia porodu i na urlopie macierzyńskim?