Pytanie
Firma prowadząca księgi handlowe sporządza inwentaryzację raz w roku na dzień 31 grudnia (firma nie prowadzi magazynu, a wszystkie zakupione materiały do produkcji oraz towary handlowe odnoszone są w trakcie roku bezpośrednio w koszty). W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji na ostatni dzień roku firma odnosi w koszty kwotę inwentaryzacji z roku poprzedniego, a koryguje wartość kosztów o kwotę inwentaryzacji z bieżącego roku. W wyniku takiego księgowania w kosztach firmy ujęta zostaje różnica między tymi inwentaryzacjami.
Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych takie działanie jest prawidłowe?