Pytanie
Czy z przewodniczącym rady pracowników po wyczerpaniu okresu zasiłkowego i 3 miesięcy świadczenia rehabilitacyjnego można rozwiązać umowę o pracę w trybie art. 53 k.p.?
Zgodnie z art. 17 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji pracodawca nie może bez zgody rady wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy.
Co w przypadku, kiedy rada nie wyrazi zgody, a lekarz nie dopuści pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku pracy?
W zakładzie nie ma innych stanowisk pracy, na których pracownik mógłby wykonywać pracę.