Pytanie
W związku ze zmianą sytuacji dochodowej w rodzinie, powyżej 10% kryterium dochodowego, pod koniec kwietnia przeprowadzono aktualizację wywiadu środowiskowego i ustalono, że zmianie ulegnie wysokość odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osoby z zaburzeniami psychicznymi.
Czy w związku z powyższym wydając decyzję 5 maja można ustalić zmianę odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze od 1 kwietnia, a jeśli nie to od kiedy należy ustalić aktualną kwotę odpłatności?
Jeśli od 5 maja to, czy specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone od 1 do 4 maja powinny być odpłatne w starej wysokości, a od 5 maja w nowej wysokości?