Pytanie
Pracownik socjalny był zatrudniony w jednostce samorządowej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) w pełnym wymiarze czasu pracy, w zakresie obowiązków miał m.in. przeprowadzenie wywiadów środowiskowych. Dodatkowo pracownik zawarł z pracodawcą umowę na użyczenie samochodu prywatnego do celów służbowych (samochód służył do realizacji zadań zgodnie z podziałem terytorialnym) Zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej pracownikowi socjalnemu należy się dodatek w wysokości 250 zł. Pracodawca podważa jednak prawo do dodatku twierdząc, iż pracownik jedynie przez 1,6 dnia spędza w terenie poza siedzibą, przez co nie spełnia przesłanki wykonywania zadań poza siedzibą w zakresie podstawowych obowiązków.
Czy pracownikowi należy wypłacić dodatek do wynagrodzenia?
Miejscem pracy w umowie jest Centrum Pomocy Rodzinie- konkretna ulica. Z podziału zadań i terenu wynika, że pracownik wykonuje pracę poza siedzibą ośrodka, praca polega min. na przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych.