Klient otrzymywał zasiłek stały, który odbierał w kasie ośrodka. W miesiącu grudniu 2013 r. uległ...
Ekspert księgowo-kadrowy
04.01.2014
W której pozycji bilansu na dzień 31 grudnia 2013 r. należy wykazać lokatę bankową z terminem...
Ekspert księgowo-kadrowy
04.01.2014