Pytanie
Firma posiadająca pozwolenie zintegrowane w ramach prac badawczo-rozwojowych planuje uruchomienie dwóch modułów kontenerowych do ogrzewania form odlewniczych przed ich zalaniem, by następnie wykorzystać ciepło z zalanych form poprzez moduły do ogrzewania pomieszczeń. Do ogrzewania form wykorzystywany będzie gaz LPG spalany w dwóch kotłach umieszczonych w modułach. Suma nominalnej mocy cieplnej kotłów wynosi 1,55 MW. Moduły będą powiązane technologicznie z procesem produkcji odlewów. Prace badawcze będą współfinansowane ze środków UE. Czas trwania projektu wynosi 5 lat. Po tym okresie moduły zostaną zdemontowane.
Czy w tym przypadku należy dokonać zgłoszenia instalacji niewymagającej pozwolenia na emisję, czy poinformować organ, który wydał pozwolenie zintegrowane, o planowanych zmianach w instalacji do odlewania metali?
Czy w tym przypadku należy także dokonać oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko?