Pytanie
Jesteśmy instytucją kultury – biblioteką. W listopadzie mamy dostać w darze od swojego organizatora – Urzędu Miasta X 10 komputerów (są one pozyskane przez Urząd z projektu dla kilkunastu placówek). Komputery w ilości 10 szt. zostaną przekazane do naszej Filii.
Jak zaksięgować taką darowiznę jeśli każdy z zestawów komputerowych nie przekroczy wartości 3500 zł.?
Co zrobić w przypadku, gdy otrzymam je w jednej łącznej kwocie, czy wtedy szukać specyfikacji, żeby określić jednostkowy koszt?
Czy należy je potraktować jako jeden środek trwały?
Czy każdy z nich będzie stanowił odrębny środek trwały amortyzowany jednorazowo?
Dodam, że w filii i w budynku głównym mają być poprowadzone kable do tych komputerów i do internetu. Budynek filii wynajmujemy.
Czy mogę przyjąć na stan środków trwałych każdy komputer oddzielnie a jako ewentualną inwestycję potraktować tylko okablowanie i robociznę zarówno w budynku głównym, jak i na filii (oczywiście wartość "operacji będzie rozliczana oddzielnie dla filii i oddzielnie w budynku głównym)?
Dodatkowo dokupimy stoliki pod komputery.
Czy one też zwiększą inwestycję?
Każdy stolik będzie stał oddzielnie, więc spełnia definicję środka trwałego.