Pytanie
W związku z odwodnieniem drogi wojewódzkiej w 2013 r. starosta wydał decyzję, w której udzielił pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód oraz m.in. likwidację rowu zlokalizowanego w pasie drogowym ww. drogi wojewódzkiej, poprzez zasypanie, celem budowy chodnika. Użytkownikiem pozwolenia wodnoprawnego jest gmina, natomiast zarządcą drogi jest zarząd dróg wojewódzkich. Jak na razie nie rozpoczęto likwidacji omawianego rowu. Obecnie właściciel jednej z działek zlokalizowanych wzdłuż ww. drogi wystąpił do starosty o przebudowę ww. rowu celem wydłużenia przepustu pod zjazdem indywidualnym (docelowo stara się o zmianę zjazdu indywidualnego na publiczny).
Jakie kroki powinien podjąć starosta w opisanej sytuacji?