Pytanie
W listopadzie 2013 r. podpisaliśmy umowę leasingową na maszynę (leasing w walucie euro). W grudniu 2013 r. dokonaliśmy opłaty wstępnej. Wartość tej opłaty została zaksięgowana na koncie 258 Bieżący rozrachunek z tytułu leasingu. Do końca roku środek trwały nie został przyjęty na stan. Na dzień 31 grudnia 2013 r. dokonano przeliczenia salda konta 258 wg kursu euro z tego dnia. Powstałe w ten sposób różnice kursowe podwyższą wartość początkową w złotych środka trwałego (euro bez zmian). W kwietniu 2014 r. został podpisany protokół odbioru środka trwałego i został on wprowadzony w tym miesiącu do ewidencji środków trwałych.
Według jakiego kursu należy obliczyć wartość początkową środka trwałego - wg kursu z dnia podpisania umowy leasingowej (tj. listopad 2013 r.) czy wg kursu na dzień 31 grudnia 2013 r., po którym wyceniono saldo konta 258?