Dotacja jest przewidziana na projekty innowacyjne, dotyczące tzw. średnich i wysokich technologii. Wnioski można składać indywidualnie lub w partnerstwie z innymi przedsiębiorstwami, a konsorcja naukowe nie są wymagane.
„Aktualnie otwierane są konkursy z tzw. resztówek, czyli pozostałych do wykorzystania budżetów z działań programów operacyjnych 2007 - 2013. Aktualny konkurs 1.4 PO IG jest właśnie takim przykładem. Budżet może nie jest bardzo duży, gdyż wynosi w sumie 90 mln PLN, ale jest to jednak bardzo ciekawa możliwość dla projektów B+R” - mówi Beata Tylman, dyrektor w zespole ds. pomocy publicznej w PwC.
W ramach przewidzianego budżetu, mali i średni oraz duzi przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje w dwóch oddzielnych pulach: 53,7 mln PLN dla MŚP i 35,8 mln PLN dla dużych firm. Dotacja jest przeznaczona na koszty prowadzenia badań takich jak wynagrodzenia pracowników, materiały i surowce, licencje, know - how, koszty zakupu części do budowy linii pilotażowej lub demonstracyjnej oraz inne koszty operacyjne i ogólne. Poziom dofinansowania wynosi  25% - 45% na prace rozwojowe i 50%-70% na badania przemysłowe. Możliwa jest też premia 15% (w sumie nie można otrzymać więcej niż 80%) udzielana pod szczególnymi warunkami np. ścisłej współpracy z jednostką naukową.
„Katalog kosztów jest tak skonstruowany, że obejmuje praktycznie wszystkie kategorie niezbędne do przeprowadzenia projektu badawczego. Sam projekt może trwać do końca 2015 r. Przedsiębiorcy będą na bieżąco rozliczać się z NCBiR poprzez składanie wniosków o płatność co miesiąc w przypadku refundacji i co 120 dni w przypadku zaliczek”- wyjaśnia Beata Tylman.

Dotację otrzymają wybrane projekty, które najlepiej spełnią kryteria oceny. Wysoko premiowana jest innowacyjność na skalę świata, jak również zgłoszenie patentowe, wzoru użytkowego lub przemysłowego wyników projektu, rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwie i stworzenie nowych miejsc pracy, jak również realizacja projektu z dość wysokim poziomem gotowości technologii.