Pytanie
Czy mamy do czynienia ze sprzedażą do UE towaru w ramach WDT, czy usługą na ruchomym majątku? Polska firma wytwarza wyroby z powierzonego od kontrahenta z UE surowca (sztućce z polistyrenu). Dodajemy własne komponenty opakowania, barwnik i robociznę, czasami doliczamy transport realizowany przez zew przewoźnika itp. Towar jest wysyłany do kontrahenta z UE (otrzymujemy potwierdzenie odbioru towaru i CMR).
Czy ww. usługę wytworzenia wyrobów w Polsce z powierzonego materiału (polistyren) na rzecz kontrahenta z UE (sztućce z tworzywa PKD 22.29Z) łącznie z dodaniem własnych materiałów, opakowań, folii, barwnika, kartonów i transportu itp. należy także wykazać oprócz pozycji 11, także w poz. 12 deklaracji VAT-7(14)?
Jako świadczenie usług poza terytorium kraju ze stawką VAT NP, a nie 0%?
Czy należy zaznaczyć którąś z pozycji 56-59 deklaracji VAT-7?
Czy jeżeli wartość dodatkowych, naszych materiałów i usługi przerobu (usługi na wtryskarce + pakowanie i etykietowanie) jest większa niż 50%, to mamy do czynienia z WDT w poz. 21 deklaracji, a nie ze świadczeniem usług na majątku ruchomym?
Jakie są negatywne konsekwencje dla podatnika, gdy urząd skarbowy zakwalifikuje ww. sprzedaż jako usługę przerobu na majątku ruchomym np. z poz. 11, a podatnik wykazał ją ze stawką 0% jako WDT (nie nastąpiło uszczuplenie podatkowe)?
Konsekwencją jest też błędne ujęcie w deklaracji VAT-UE oraz błędna stawka VAT na fakturze 0% zamiast podlega opodatkowaniu u nabywcy w kraju.
Czy faktura usługi przerobu powierzonego materiału musi zawierać jakieś dodatkowe oznaczenia, np. podstawę prawną z rozporządzenia KE lub naszej ustawy o VAT i dopisek VAT reverse charge?
Czy w takim przypadku zasadne jest ukaranie podatnika za wykroczenie skarbowe za wykazanie transakcji jako WDT, a nie usługę?
W jakim czasie powierzony materiał musi być przerobiony i musi w postaci wyrobu opuścić terytorium RP?