Pytanie
Matka złożyła w styczniu 2014 r. wniosek o zasiłek rodzinny na dziecko. Małżeństwo jest w konflikcie, od października 2014 r. mąż nie mieszka razem z żoną i dzieckiem. Mąż utrudnia załatwienie zasiłku rodzinnego nie dostarczając żadnych dokumentów i oświadczeń. W związku z powyższym organ pozyskał informacje z Urzędu Skarbowego i od pracodawcy, jednak jest problem z oświadczeniem o dochodach niepodlegających opodatkowaniu za 2012 r. Żona jednak wie, że takowych dochodów mąż w 2012 r. nie osiągnął.
Czy istnieje konieczność złożenia przez niego takiego oświadczenia i wniosek bez tego oświadczenia będzie niekompletny?
Czy może w tej sytuacji może być w aktach oświadczenie żony, złożone pod odpowiedzialnością karną, że mąż nie posiadał żadnych dochodów wyszczególnionych w oświadczeniu o dochodach niepodlegających opodatkowaniu?