Marynarze mogą liczyć na więcej przywilejów

Maksymalny wymiar czasu pracy marynarzy na statku będzie wynosił 14 godzin w ciągu doby; marynarze będą zwolnieni z płacenie podatku dochodowego, jeśli przepracują po Polską 183 dni - zakłada...

28.09.2015

Eksploatacja kopalin ogranicza planowanie przestrzenne

Samorząd terytorialny

Polska jest krajem dosyć bogatym w różnego rodzaju kopaliny, które stanowią bogactwo narodowe. Niestety ich eksploatacja w praktyce wiąże się z daleko idącymi ograniczeniami w planowaniu...

28.09.2015

Fundacja Batorego pyta komitety wyborcze o legislację

Obywatelskie Forum Legislacji przy Fundacji Batorego zapytało komitety wyborcze o ich wizję organizacji procesu legislacyjnego w Polsce, w szczególności o sposób unormowania konsultacji publicznych....

28.09.2015