Jak informuje "Gazeta Wyborcza", interwencję w sprawie zachowania nauczycielki podjęli radni, którzy wnioskują o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec historyczki oraz dyrektorki szkoły. W przypadku tej ostatniej chodzi o brak reakcji na wypowiedzi pracownicy.
"Sprzeciwiamy się praktykom zastraszania zwolnieniem z pracy za głoszone poglądy" - pisze przewodnicząca "S" - "Interpretacja faktów jest domeną nauczyciela i w żaden sposób nie wyklucza tego art. 6 Karty Nauczyciela mówiący o jego obowiązkach. Dotychczas nie wpłynęły żadne zarzuty ze strony nadzoru pedagogicznego, rodziców, ani uczniów dotyczące pracy pedagogicznej" - dodaje.

Mądrości z lekcji WDŻ: bita żona musi nieść swój krzyż, a AIDS to choroba homoseksualistów>>

- Nauczyciel powinien dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów, a zasad tych - naszym zdaniem - przestrzegać nie tylko w pracy, ale także poza nią - odpowiada na to wiceprezydent Gdańska. Więcej>>

Źródło: "Gazeta Wyborcza", stan z dnia 9 sierpnia 2015 r.

Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach [PRZEDSPRZEDAŻ] "Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach"?>>