Dziś Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Poszanowanie zasad ujętych w Karcie Narodów Zjednoczonych, a także wspieranie powszechności i niepodzielności praw człowieka i podstawowych wolności, poszanowania godności ludzkiej, zasad równości i...

10.12.2015