„Ograniczenie zagrożeń wypadkowych przy obsłudze maszyn do robót ziemnych” - pod takim tytułem Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu zorganizował konferencję podczas odbywających się w Poznaniu od 6 do 9 maja 2015 r. Międzynarodowych Targów Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego INTERMASZ.

Konferencję zorganizowano w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych w latach 2013-2020 przy współudziale pracodawców zrzeszonych w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. Uroczystego otwarcia dokonał główny inspektor pracy, który przedstawił główne idee ochrony pracy w ramach działalności prewencyjnej Państwowej Inspekcji Pracy. Następnie Stanisława Ziółkowska, okręgowy inspektor pracy, zaprezentowała działania kontrolne i prewencyjne Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu.

Mirosław Mitkowski z BUDIMEX S.A. przedstawił procedury zapobiegania wypadkom przy obsłudze maszyn budowlanych, a także omówił kwalifikacje pracowników do obsługi maszyn i urządzeń wydawane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Zwrócił uwagę na konieczność dokładnej weryfikacji dokumentów potwierdzających kwalifikacje pod kątem ich autentyczności. Eugeniusz Radniecki, przedstawiciel SKANSKA S.A. zaprezentował bezpieczne praktyki podczas wykonywania wykopów ziemnych oraz nowe metody wygradzania stref niebezpiecznych. Romuald Liszkowski, starszy inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu omówił typowe wypadki przy pracy w budownictwie występujące przy pracach ziemnych.

W kolejnej części konferencji Monika Falkowska-Korek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu zaprezentowała zasady ustalania i podwyższania wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, natomiast Joanna Jerzycka z Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS przedstawiła zagadnienia związane z dofinansowaniem płatników składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ostatniej części konferencji ratownik medyczny zaprezentował zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków przy pracy.

Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 14 maja 2015 r.