Jak podkreślają uczestnicy konferencji, perspektywa rozwoju internetu rzeczy (Internet of Things) i powiązana z nim koncepcja inteligentnego miasta (smart city) eksponowane są w agendzie cyfrowej strategii Europa 2020 i innych dokumentach programowych Unii Europejskiej. Z wdrażaniem tej koncepcji wiążą się takie rozwiązania, jak np. inteligentne sieci energetyczne, sieci zarządzające synchronizacją świateł czy integracja danych z rejestrów publicznych.
Podczas konferencji omawiane są techniczne, społeczne i prawne aspekty rozwoju internetu rzeczy w smart city, a także szanse i zagrożenia związane z internetem przedmiotów.

Czytaj: Rozwój inteligentnych miast będzie wsparty z funduszy europejskich>>>

- Miasta, chcąc być coraz bardziej przyjazne dla mieszkańców oraz coraz lepiej  zarządzane, wykorzystują na te potrzeby rozwiązania teleinformatyczne. Niesie to jednak ze sobą także zagrożenia - ostrzega dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 
Zdaniem GIODO, w ten sposób wdrażanie w życie idee inteligentnego miasta (ang. smart city) przynosi wiele korzyści, ale  rodzi też poważne zagrożenia dla prywatności i ochrony danych osobowych. - Zastosowanie rozwiązań smart city wiąże się bowiem z gromadzeniem informacji, w tym danych osobowych, na temat mieszkańców i innych osób znajdujących się na terenie miasta. Informacje te są potrzebne choćby do lepszego zarządzania siecią transportu miejskiego, zaopatrzeniem w media, sterowaniem ruchem ulicznym czy dostosowaniem oferowanych usług publicznych do aktualnych potrzeb - mówi dr Edyta Bielak-Jomaa.
Prowadzi to jednak jej zdaniem do:
•    zbierania danych osobowych o osobach korzystających z publicznych usług lub infrastruktury (np. miejskie rowery, dostęp do Internetu, strefy parkowania itp.),
•    stosowania monitoringu w przestrzeni publicznej,
•    instalowania inteligentnych liczników mediów (nie tylko energii, ale też np. wody),
•    wymiany danych osobowych między różnymi bazami danych w ramach infrastruktury miejskiej,
•    analizy danych w modelu Big Data.
- Patrząc na smart city z perspektywy strażnika ochrony danych osobowych, muszę uznać, że jest to potencjalne zagrożenie. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że ta swego rodzaju filozofia zarządzania miastem ma w założeniach przynosić korzyści dla mieszkańców, konieczne staje się wyważenie wartości - zapewnienie mieszkańcom jak najlepszej jakości życia przy zachowaniu maksimum prywatności - stwierdza dr Edyta Bielak-Jomaa.

Więcej o konferencji: http://mrj.uksw.edu.pl/sites/default/files/Konferencje/Internet_Rzeczy_Bezpieczenstwo_Smart_City/program_konferencji_14-15_v.22.04-1.1.pdf>>>

Patronem medialnym konferencji są serwis Lex.pl i wydawnictwo Wolters Kluwer.