Na sam transport miejski z programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przeznaczonych będzie 2,3 mld euro. Ponadto na inwestycje wspierające wytwarzanie i dystrybucję energii pochodzącej z odnawialnych źródeł - 300 mln euro, na promocję efektywności energetycznej - 150 mln euro, a 450 mln euro na wsparcie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym. Z kolei około 21 mln euro zostanie przeznaczonych na działania, które usprawnią procesy planowania przestrzennego poprzez m.in. wzmocnienie procesu konsultacji społecznych w 500 gminach w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego, opracowanie programów szkoleniowych i edukacyjnych oraz publikacji zawierających przykłady dobrych praktyk w tym zakresie. Wyzwania związane w realizacją idei miasta przyszłości zostały ujęte w przygotowanym przez resort infrastruktury i rozwoju projekcie Krajowej Polityki Miejskiej.

(www.mir.gov.pl)