Przedsiębiorczość jest dla kobiet

Małe i średnie firmy

Coraz większa liczba kobiet w Polsce decyduje się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Wiele przedsiębiorczych pań długo rozważa podjęcie tej niełatwej decyzji. Książka Być kobietą...

28.10.2014

Wybrano wykonawcę trasy do lotniska Szymany

Zamówienia publiczne

Oferta konsorcjum spółek z grupy NDI została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na rewitalizację i modernizację linii kolejowych łączących Olsztyn z lotniskiem w Szymanach. Jej wartość to ponad...

28.10.2014

Sygnalista potrzebny w zakładzie pracy

Kolejna tragedia w kopalni i doniesienia sugerujące, że istniała świadomość zagrożeń, to dowód, że sygnaliści, czyli pracownicy, którzy w dobrej wierze informują o nieprawidłowościach, potrzebują...

28.10.2014

System compliance może pomóc w zamówieniach publicznych

Zamówienia publiczne

Coraz więcej podmiotów wprowadza zasady compliance, które zwiększają nie tylko przejrzystość procedur zamówień, lecz także szanse na wykrycie korupcji i wprowadzenie zmian ograniczających ryzyko w...

28.10.2014

Będzie nowy wzór wniosku PIT-16

Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Nowy wzór formularza PIT-16 będzie obowiązywał od 1...

28.10.2014

Wyceny świadczeń będą głęboko analizowane

Przy wycenie kosztów procedur medycznych ważny jest kompromis i realna ocena kosztów. Wiadomo, że są takie świadczenia, które są mniej lub bardziej kosztochłonne w zależności od rodzaju terapii i...

28.10.2014

Suplementy diety z niedozwoloną substancją

Stołeczni policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą zabezpieczyli ponad 8,5 tysiąca tabletek, które najprawdopodobniej zawierają zabronioną prawem substancję znajdującą się na liście CITES,...

28.10.2014

W branży budowlanej cena spada na drugi plan

Zamówienia publiczne

Wykazanie powszechnej dostępności i ustalonych standardów jakościowych w przetargu na roboty budowlane będzie zadaniem niełatwym. W efekcie, w wielu przypadkach cena nie będzie mogła być już jedynym...

28.10.2014