Jerzy Kołakowski, wójt gminy, podkreśla, że budowa farmy fotowoltaicznej na terenie po wysypisku śmieci to pierwsza tego rodzaju inwestycja w Polsce. Problemem w przypadku inwestycji na terenach po wysypiskach jest zakaz budowy nowych obiektów w okresie do 50 lat od ich zamknięcia. Gmina zdobyła jednak pozwolenie na budowę w takim miejscu farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW (co oznacza, że może zasilić ok. 200 gospodarstw jednorodzinnych).

Obiekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie 2,64 mln zł. Jego łączna wartość wyniosła 7,58 mln zł, z czego 2,58 mln zł przeznaczone zostało na rekultywację terenu.

Gmina Ustronie Morskie nie wyklucza, że w przyszłości zostanie podjęta decyzja o zagospodarowaniu kolejnych, dalszych części wysypiska i zwiększania mocy farmy. Z dostępnych 8 ha terenu wykorzystano bowiem dopiero 1/4.

www.ustronie-morskie.pl