Od 1 czerwca wzrośnie wysokość wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych. Ma to związek z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2015 r.

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Prezes GUS w komunikacie z 12 maja 2015 r. ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2015 r. wyniosło 4054,89 zł. Jest ono wyższe o 112,22 zł od przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2014 r., które wynosiło 3942,67 zł.

Ustalane na jego podstawie wynagrodzenie pracowników młodocianych będzie więc od 1 czerwca 2015 r. wyższe i będzie wynosiło:

1) w pierwszym roku nauki (nie mniej niż 4%) – 162,20 zł,

2) w drugim roku nauki (nie mniej niż 5%) – 202,74 zł,

3) w trzecim roku nauki (nie mniej niż 6%) – 243,29 zł.

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 1 czerwca do 31 sierpnia 2015 r. będzie wynosiła:

1) w pierwszym roku nauki:

- ubezpieczenie emerytalne – 15,83 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),

- ubezpieczenie rentowe - 10,54 zł (płatnik), 2,43 zł (ubezpieczony),

- ubezpieczenie chorobowe - 3,97 (ubezpieczony),

2) w drugim roku nauki:

- ubezpieczenie emerytalne – 19,79 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),

- ubezpieczenie rentowe - 13,18 zł (płatnik), 3,04 zł (ubezpieczony),

- ubezpieczenie chorobowe - 4,97 (ubezpieczony),

3) w trzecim roku nauki:

- ubezpieczenie emerytalne – 23,75 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),

- ubezpieczenie rentowe – 15,81 zł (płatnik), 3,65 zł (ubezpieczony),

- ubezpieczenie chorobowe - 5,96 (ubezpieczony).

Źródło: www.stat.gov.pl, stan z dnia 14 maja 2015 r.