Według nowego rozporządzenia funkcjonariuszowi BOR przysługuje należność pieniężna w związku z otrzymaniem pierwszego lokalu przydzielonego decyzją administracyjną w miejscowości, w której funkcjonariusz pełni służbę lub w miejscowości oddalonej od tej miejscowości nie więcej niż 100 km. Wysokość należności będzie ustalana na podstawie wysokości kwoty bazowej dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, określanej ustawą budżetową, a nie, jak dotychczas, w oparciu o wysokość uposażenia zasadniczego funkcjonariusza. Nowe rozporządzenie zastąpiło rozporządzenie z 20 stycznia 2004 r. w sprawie należności przysługującej funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu w związku z otrzymaniem pierwszego lokalu (Dz. U. Nr 20, poz. 189).

(www.rcl.gov.pl)