Opłata za aplikację notarialną nie taka wysoka

Strefa aplikanta Dla studenta

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę sprawiłby, że byłaby ona wyższa prawie o 400 zł. Dlatego resort sprawiedliwości zmieni współczynnik służący do wyliczenia tej kwoty. Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

28.12.2018

Wkrótce łatwiej o stanowisko instruktora praktycznej nauki zawodu

Zarządzanie oświatą

Resort edukacji przygotował projekt rozporządzenia określającego zasady współpracy szkół i pracodawców. To akt wykonawczy do ustawy reformującej szkolnictwo zawodowe, która obowiązuje od 1 września 2019 r. Przepisy określają kwalifikacje instruktorów nauki zawodu oraz formę organizacji praktyk.

28.12.2018

Czy urlop na żądanie przechodzi na kolejny rok?

Kodeks pracy przyznaje pracownikowi prawo do 4 dni tzw. urlopu na żądanie. Czy dni niewykorzystane w tym roku będzie można wykorzystać w kolejnym? Czy niewykorzystany urlop przepadnie?

28.12.2018

500 plus: W 2019 r. kryterium dochodowe zostanie podniesione

Minister Rodziny i Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska zapowiedziała, że konieczne będzie podniesienie kryterium dochodowego w programie "Rodzina 500 plus" w 2019 r. Zapowiadane zmiany mają związek ze wzrostem płacy minimalnej.

28.12.2018

Rząd uderzy w nielegalne placówki opiekuńcze? Projekt na etapie Rady Ministrów

Opieka zdrowotna

Celem opracowywanej ustawy jest ograniczenie nieprawidłowości w miejscach, które nielegalnie, omijając obowiązujące przepisy świadczą usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne. Na problem zwracał uwagę m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, podnosząc że w tych miejscach, znajdujących się poza jakąkolwiek kontrolą, może dochodzić do tortur.

28.12.2018

Ministerstwo Sprawiedliwości zmienia projekt o odpowiedzialności firm

Prawo gospodarcze

W zarządach spółek nie będą mogli zasiadać skazani za przekupstwo lub płatną protekcję. Taką zmianę przewiduje najnowsza wersja ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. W projekcie pojawił się też, a potem szybko zninąkł, przepis o odpowiedzialności członków rad nadzorczych.

28.12.2018

Od nowego roku znika użytkowanie wieczyste

Samorząd terytorialny Domowe finanse Budownictwo

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność nastąpi z mocy prawa i będzie odpłatne. Opłatę można uiszczać w ratach przez 20 lat, tak jak obecnie za użytkowanie wieczyste. Prawo przewiduje też bonifikaty, jeżeli właściciel wniesie opłatę jednorazową. Te będą jednak zależne m.in. od decyzji samorządów.

28.12.2018

W przyszłym roku nieco niższe limity podatkowe, ale kary wyższe

CIT PIT VAT Rachunkowość

W 2019 roku szybciej będzie można stracić status małego podatnika w PIT i VAT oraz prawo do ryczałtowego rozliczenia PIT. Mniej będzie można także odliczyć w ramach jednorazowej amortyzacji. Wyższe będą jednak kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe.

28.12.2018

W Nowym Roku nieodpłatna pomoc prawna szerzej dostępna

Prawnicy

Od 1 stycznia z nieodpłatnej pomocy prawnej będzie mógł skorzystać każdy, kogo nie stać na poniesienie kosztów takiej porady. Warunkiem będzie jedynie złożenie takiego oświadczenia. Taka możliwość cieszy się dużym zainteresowaniem - nie tylko obywateli, ale też m.in. adwokatów i radców prawnych, dla których jest to dodatkowe źródło dochodów.

28.12.2018

Leki dla pacjentów onkologicznych i chorych na SMA na nowej liście leków refundowanych

Pacjent Farmacja

Za darmo będzie dostępny lek dla wszystkich chorych na SMA, pojawią się także nowe terapie dla pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową oraz dla chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca – to tylko niektóre nowości, które przynosi lista leków refundowanych, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

27.12.2018

Służba więzienna nie będzie już obserwować prywatnych widzeń

Prawo karne

Gdy więzień dostaje w nagrodę widzenie bez dozoru, to na ten czas kamery monitoringu w takim pomieszczeniu powinny być zasłonięte - uważa rzecznik praw obywatelskich. Służba Więzienna przyznała mu rację, chociaż wcześniej nie zawsze stosowała tę zasadę.

27.12.2018

UE konsultuje projekt regulacji sztucznej inteligencji

Nowe technologie

W Unii Europejskiej trwają prace na rzecz etycznego i prawnego uregulowania rozwoju sztucznej inteligencji. Trwają właśnie konsultacje projektu wytycznych w tej sprawie. W Polsce koordynuje je Ministerstwo Cyfryzacji.

27.12.2018

Do 21 stycznia można zgłaszać uwagi do projektu ustawy o dostępności

Pomoc społeczna Administracja publiczna

Są szanse, żeby nowe prawo dotyczące ułatwień dla niepełnosprawnych i seniorów zaczęło obowiązywać jesienią 2019 roku - uważa resort rozwoju. Projekt przewiduje m.in. obowiązek zapewniania dostępności dla klientów przez urzędy oraz grzywny za brak dostępności.

27.12.2018

Nowelizacja prawa farmaceutycznego związana z dyrektywą fałszywkową

Farmacja

Nowe kompetencje nadzorcze Głównego Inspektora Farmaceutycznego, ale także rozszerzenie katalogu obowiązków przedsiębiorców prowadzących działalność wytwórczą, importową oraz hurtową z powodu wprowadzania tzw. dyrektywy fałszywkowej zawiera projekt nowelizacji ustawy – Prawo farmaceutyczne.

27.12.2018

Karty zakupowe pod lupą KNF

Finanse

Firmy oferujące vouchery, karty zakupowe i paliwowe, od 20 grudnia mają obowiązek monitorowania wysokości dokonanych nimi transakcji. Gdy przekroczy ona 1 mln euro, muszą o tym powiadomić Komisję Nadzoru Finansowego. Komisja właśnie wydała komunikat w tej sprawie.

27.12.2018

NIK oceni w 2019 r. sprawność sądów

Wymiar sprawiedliwości

Usprawnienie prac sądów ma być jednym z tematów zaplanowanych na 2019 rok kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Sprawdzany ma być przede wszystkim wpływ informatyzacji na prace wymiaru sprawiedliwości.

27.12.2018

Ulga podatkowa Innovation Box już od stycznia

CIT PIT

Od 2019 r. do obu ustaw o podatkach dochodowych zostanie wprowadzone Innovation Box, czyli preferencyjne opodatkowanie stawką 5 proc. dochodów z patentów i inny praw własności intelektualnych. To potrzebne, ponieważ w rankingu innowacyjności zajmujemy dopiero czwarte od końca miejsce w UE.

27.12.2018

Internet obowiązkowy w miejscu stacjonowania karetek i dyspozytorniach

Opieka zdrowotna

W każdym miejscu stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego i w dyspozytorniach medycznych będzie musiał być dostęp do sieci internetowej – to jeden z wymogów, który wprowadza projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego.

27.12.2018