Prokuratura Krajowa skierowała do NSA skargę kasacyjną od wyroku WSA w Gliwicach, który stwierdził nieważność tzw. uchwały "anty-LGBT" radnych gminy Istebna. Zdaniem prokuratury wyrok stanowi ograniczenie wolności wypowiedzi na istotne społecznie tematy.

To już druga taka skarga, w zeszłym tygodniu Prokuratura Krajowa skierowała skargę kasacyjną od wyroku unieważniającego uchwałę w Klwowie.

"Niedopuszczalna ingerencja w prawo wspólnoty samorządowej"

Jak przekazał PAP dział prasowy PK, w ocenie Prokuratury Krajowej wyrok sądu w Gliwicach stwierdzający nieważność uchwały rady gminy Istebna stanowi "niedopuszczalną ingerencję w prawo wspólnoty samorządowej do wyrażania poglądów w zakresie takich wartości, jak życie prywatne, małżeńskie, rodzinne oraz prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z ich przekonaniami".

Chodzi o precedensowy lipcowy wyrok, w którym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały Rady Gminy Istebna ws. deklaracji anty-LGBT, po skardze Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Gminy Istebna 10 stycznia 2020 r. Według WSA rada gminy podejmując taką uchwałę przekroczyła swoje uprawnienia i podjęła ją z naruszeniem prawa. Zdaniem sędziów uchwała dyskryminuje osoby o innej niż heteroseksualna orientacji i tożsamości seksualnej i narusza art. 32 Konstytucji RP, mówiący o tym, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
PAP, kkż