Wiceminister poinformował o tym na Twitterze. We wrześniu ub.r. rada gminy Istebna przyjęła uchwałę w sprawie powstrzymania ideologii LGBT. Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach zaskarżył ją Rzecznik Praw Obywatelskich. Sąd w połowie lipca br. stwierdził nieważność uchwały. Uznał, że samorząd przekroczył uprawnienia i podjął ją z naruszeniem prawa. Uznał też, że uchwała dyskryminuje osoby o innej niż heteroseksualna orientacji i tożsamości seksualnej.

Czytaj: Kolejna uchwała ”anty-LGBT” uchylona, a prokuratura skarży do NSA>>

Samorząd zdecydował, że kasacji nie będzie

Wyrok jest nieprawomocny. Samorząd może złożyć skargę kasacyjną do NSA. Wójt Istebnej Łucja Michałek przekazała jednak, że rada na ostatniej sesji zdecydowała większością głosów, by jej nie składać. 

- Wiem, że mieszkańcy chcą wyrazić sprzeciw wobec tego stanowiska i będą zbierane podopisy. Jak to się rozwinie, trudno mi powiedzieć – powiedziała wójt. 

To kolejna taka sprawa w ostatnich miesiącach. 11 września Wojewódzki Sąd Administracyjny unieważnił czwartą już samorządową uchwałę anty-LGBT. Uznał, że radni w Osieku zawarli w niej treści wykluczające osoby LGBT ze wspólnoty mieszkańców. Tego samego dnia Prokuratura Krajowa skierowała do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną od wyroku WSA w Radomiu, który stwierdził nieważność uchwały Rady Gminy Klwów.

 


Sąd uwzględnił przy tym wszystkie zarzuty skargi RPO, który uznał, że jeżeli akt zawiera wytyczne pod adresem podmiotów, które wchodzą w aparat administracji publicznej, to ma charakter władczy. Świadczy o tym zwrot w uchwale, że „zobowiązuje się burmistrza”.

Wskazał, że uchwałodawca nie sprecyzował, od czego gmina ma być wolna, nie zdefiniował pojęcia „ideologia LGBT”, więc trzeba odwołać się do pojęcia słownikowego. Społeczność LGBT wyróżnia cecha – orientacja seksualna lub tożsamość płciowa, a nie wyznawana ideologia. Podzielił argumentację RPO, że uchwała zawiera treści wykluczające osoby LGBT ze wspólnoty mieszkańców. Gmina w sposób nieuzasadniony zróżnicowała pozycję osób LGBT w gminie i naruszyła Konstytucję. 

Czytaj też: „Wolne od LGBT”, ale też od funduszy UE – czy gminy mogą się odwołać?>>

Prokuratura skarży wyrok wydany jako drugi

Prokuratura Krajowa skierowała do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną od wyroku WSA w Radomiu, który stwierdził nieważność uchwały Rady Gminy Klwów w przedmiocie podjęcia deklaracji "Gmina Klwów wolna od ideologii LGBT". Wyrok zapadł 15 lipca tego roku. Uchwałę zaskarżył Rzecznik Praw Obywatelskich.

 

W ocenie prokuratury wyrok sądu stanowi "niedopuszczalną ingerencję w prawo wspólnoty samorządowej do wyrażania poglądów w zakresie takich wartości, jak życie prywatne, małżeńskie, rodzinne oraz prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z ich przekonaniami" oraz stanowi "ograniczenie wolności wypowiedzi na istotne społecznie tematy".