Nowe obowiązki marszałków województw

Od nowego roku marszałkom województw przybędzie nowych zadań. Związane są one z utratą osobowości prawnej przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych....

21.09.2011

Nowe podstawy odmowy wykonania nakazu europejskiego

Poszerzenie katalogu przesłanek odmowy wykonania nakazu europejskiego to jedna ze zmian przewidzianych ustawą z 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego...

20.09.2011

Zmiana wzorów podatkowych

W związku z uchwaleniem w dniu 29 lipca 2011 r. nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, Ministerstwo Finansów przygotowało projekty rozporządzeń odpowiednio...

19.09.2011

Będą zmiany w treści świadectwa pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania....

19.09.2011

Nowe formularze ogłoszeń w Dzienniku UE

Od 16 września br. obowiązują nowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

19.09.2011

Za usunięcie auta 459 zł, za rower 105

Minister finansów ogłosił maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym obowiązujące w 2012 r....

18.09.2011

Ustawa o usuwaniu skutków powodzi korzystna dla OSP

Sejm przyjął w piątek korzystne dla Ochotniczych Straży Pożarnych poprawki Senatu do ustawy o usuwaniu skutków powodzi. Nowa ustawa określa zasady pomocy powodzianom i dotkniętym innymi klęskami....

17.09.2011

E-bte też do sądu elektronicznego

Elektroniczne postępowanie upominawcze zdało egzamin twierdzą eksperci. Po 1,5 roku działalności e-sądu widać wyraźnie, że liczba spraw rośnie rocznie o 50 procent, a sądy powszechne opierające się o...

17.09.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski