Dyrektor izby celnej zarządzi obserwacje

Do zarządzenia czynności obserwowania i rejestrowania, przy użyciu środków technicznych, obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom, co do zasady będzie...

31.10.2011

Opublikowano ustawę deweloperską

W Dzienniku Ustaw nr 232 z 28 października 2011 r. ogłoszona została ustawa szczegółowo regulująca zasady zawierania umów pomiędzy deweloperami a nabywcami lokali. Po jej wejściu w życie, ryzyko...

31.10.2011

MSWiA: zmiany w komisjach wojskowych

Komisja z udziałem przedstawicieli rządu i samorządu przyjęła opracowany przez MSWiA projekt rozporządzenia, który wprowadzi zmiany w wysokości wynagrodzenia komisji lekarskich orzekających o...

27.10.2011

Będą nowe zasady przechowywania akt komorniczych

Minister Sprawiedliwości określił nowe zasady przechowywania akt komorniczych. Nowe rozporządzenie precyzyjniej reguluje kwestię postępowania z dokumentacją prowadzoną w postaci elektronicznej....

27.10.2011

MPiPS: zmienią się rozliczenia za badanie alkomatem

Zmiany w rozliczniu kosztów badań niezbędnych do ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie, przewiduje projekt nowego rozporządzenie ministra...

25.10.2011