Ustawa z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) w swojej zasadniczej części wchodzi w życie 1 stycznia 2012 r. Jednak ze względu na szereg szczegółowych przepisów wprowadzających Ministerstwo Środowiska przygotowało zestawienie najważniejszych terminów związanych z wejściem w życie ustawy. Więcej>>>