Nowy wzór wniosku o zwrot akcyzy od oleju

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25 października 2011 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego...

07.11.2011

Od dziś nowe Prawo probiercze

Z dniem 7 listopada 2011 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. - Prawo probiercze (Dz. U. Nr 92, poz. 529), która dostosowuje system administracji probierczej do potrzeb rynku i...

07.11.2011

Będą normy na stokach narciarskich

W Polsce jest 3 4 mln narciarzy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce wprowadzić normy określające, ile miejsca muszą mieć oni na stokach....

07.11.2011

Wójt zabezpieczy wodę, starosta usunie statek

Nowa przepisy zobowiązują wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) do odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych, a także działań prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa nad wodą....

05.11.2011

Od nowego roku Nowa Nomenklatura scalona

Od 1 stycznia 2012 r., na mocy przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1006/2011 z dnia 27 września 2011 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady nr 2658/87 w sprawie nomenklatury...

05.11.2011

Wójt zabezpieczy wodę, starosta usunie statek

Samorząd terytorialny

Nowa przepisy zobowiązują wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) do odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych, a także działań prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa nad wodą....

04.11.2011

Nowe wzory zeznania PIT-28 oraz załączników

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od...

04.11.2011

500 zł mandatu za nielegalny handel

Strażnicy gminni (miejscy) będą mogli karać mandatami handel w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Rozporządzenie w tej sprawie opracowuje właśnie MSWiA....

03.11.2011

Komorowski chce zmian w samorządach

W grudniu do Sejmu trafi prezydencki projekt zmian w funkcjonowaniu samorządów. Obok rozwiązań zwiększających wpływ obywateli na samorządy, przewidziano w nim m.in. możliwość łączenia mandatu wójta,...

02.11.2011

Straż gminne będą miały jednakowe samochody

Pojazdy straży gminnych (miejskich) mają wyglądać jednakowo w całym kraju. Projekt rozporządzenia w tej sprawie konsultowano na niedawnym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu...

02.11.2011