Zmiany w zasadach dofinasowania dróg lokalnych

Z dniem 26 września br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie udzielania dotacji celowych na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych, które ma na celu zwiększenie...

29.09.2011

Przepisy o VAT dostosują do struktury sił zbrojnych

Określenie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu określa projekt rozporządzenia opublikowany na...

29.09.2011

Nowelizacja prawa o ustroju sądów ogłoszona

Wzbudzająca w środowisku prawniczym olbrzymie kontrowersje nowelizacja z 18 sierpnia 2011 r. ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku...

29.09.2011

Nadchodzą lepsze czasy dla dróg lokalnych

Samorząd terytorialny

Z dniem 26 września 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla j.s.t. na przebudowę, budowę...

28.09.2011

PE przyjął propozycje tzw. sześciopaku

Parlament Europejski przyjął w środę wszystkie sześć aktów prawnych pakietu wzmacniającego unijny Pakt Stabilności i Wzrostu oraz zarządzanie gospodarcze w UE, tzw. sześciopak. Większość zapisów...

28.09.2011

Know-how na cele wojskowe bez podatku

Minister Finansów podjął decyzję o zaniechaniu poboru podatku dochodowego od dochodów z tytułu otrzymanych nieodpłatnych świadczeń będących następstwem wykonania umowy offsetowej związanej z dostawą...

28.09.2011

Będzie nowy taryfikator punktów karnych

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego przyjęła w środę opracowany przez MSWiA i Komendę Główną Policji projekt rozporządzenia, które zmieni taryfikator punktów karnych za wykroczenia...

28.09.2011

Powodzianie mogą liczyć na pomoc

Ministerstwo pracy przygotowało projekt rozporządzenia wykonawczego do ustawy z 16 września br. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi....

28.09.2011

Ustawa o cyberbezpieczeństwie podpisana

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał we wtorek ustawę, która pozwala na wprowadzenie stanu wojennego, wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej w razie zewnętrznego zagrożenia w cyberprzestrzeni....

27.09.2011

Od dziś łatwiej połączyć lub podzielić spółkę

Z dniem 27 października 2011 r. wchodzi w życie ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych, która upraszcza wymogi dotyczące sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku...

27.09.2011

Nowe opłaty za udostępnianie danych z rejestrów

Samorząd terytorialny

Z dniem 1 stycznia 2012 wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców...

26.09.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski