Wśród najważniejszych zmian znajdują się wprowadzenie odmiennego niż dotychczas sposobu obliczania dochodu przy ustalania prawa do pobierania świadczeń rodzinnych. W zamierzeniu prawodawcy przyjęte rozwiązanie ograniczy grupę osób pobierających świadczenie i pozwoli na przekazywanie środków rodzinom, które rzeczywiście ich potrzebują. Rozszerzono również katalog zdarzeń uznawanych za utratę albo uzyskanie dochodu. Więcej>>>