Wynikająca z ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1202), nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rozszerza katalog zwolnień od podatku o nowe zwolnienie przedmiotowe. Więcej>>>