Przejazd bez zezwolenia i bez opłaty skarbowej

Opłacie skarbowej nie będzie podlegała decyzja zwalniająca z obowiązku uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, wykonującego przejazd w ramach pomocy humanitarnej lub medycznej....

20.10.2011

Adwokatura będzie promować ubezpieczenia prawne

W Niemczech 80 procent obywateli ma ubezpieczenia ochrony prawnej. W krajach skandynawskich ten wskaźnik jest jeszcze wyższy. Tymczasem takie polisy posiada na razie tylko 1 proc. Polaków. Samorząd...

20.10.2011

Nowe organy wojskowe mogą wystąpić o zwrot akcyzy

W związku z przeprowadzoną reorganizacją w Siłach Zbrojnych RP, wynikła potrzeba zmian w rozporządzeniu Ministra Finansów z 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego....

20.10.2011

Strażnikom gminnym (miejskim) będzie łatwiej

Samorząd terytorialny

Czynności strażników gminnych (miejskich) związane z legitymowaniem osób oraz zatrzymywaniem przedmiotów ulegną znacznemu uproszczeniu dzięki nowelizacji stosownego rozporządzenia.

19.10.2011

Lekarze-orzecznicy dostaną nowe druki zaświadczeń

Nowe rozporządzenie ministra pracy wprowadzi nowe druki zaświadczeń lekarskich. Zmianie ulegnie wzór zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy ZUS ZLA, oraz wzór zaświadczenia...

18.10.2011

Formularze meldunkowe będą po polsku i angielsku

Dwujęzyczne formularze zgłoszeń i zaświadczeń związanych z wypełnianiem obowiązku meldunkowego, dostępne na platformie ePUAP, przewiduje nowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i...

18.10.2011

Asystent rodziny trafi do wykazu stanowisk

Projekt nowelizacji rozporzadzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych przewiduje uzupełnienie wykazu stanowisk pracowników samorządowych o nowe stanowiska, wraz z określeniem...

17.10.2011

Nowe zwolnienie podatkowe dla rolników

Zwolnienie beneficjentów pomocy wspólnotowej realizowanej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej od podatku dochodowego przewidują obowiązujące od 14 października zmiany w ustawach podatkowych....

17.10.2011

Likwidacja konfliktu interesów będzie bolesna

Zakaz zawierania umów cywilnoprawnych przez urzędników, ujawnianie wysokości zaciąganych pożyczek i warunki ich spłaty wszystko to ma się znaleźć w nowej ustawie o niektórych sposobach unikania...

17.10.2011