Kiedy strażnik gminny będzie musiał odebrać psa?

Samorząd terytorialny

16 września 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 230, poz. 1373). Nowelizacja nakłada na gminy...

16.11.2011

Gminy nie zostaną same ze skutkami powodzi

Samorząd terytorialny

W dniu 16 września 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385, dalej jako ustawa). Część z regulacji wprowadzonych...

15.11.2011

Od 2012 r. zmiany w wymierzaniu grzywien

Opublikowano nowelizację kodeksu karnego wykonawczego. Od 1 stycznia 2012 r. nie będzie już możliwe zaskarżanie wszystkich postanowień w postępowaniu wykonawczym. Nieco inne będą także konsekwencje...

15.11.2011

UE: nowe przepisy ograniczą tzw. krótką sprzedaż

Parlament Europejski przyjął we wtorek przepisy ograniczające tzw. krótką sprzedaż oraz handel instrumentami finansowymi zabezpieczającymi przed niewypłacalnością rządów (CDS). Ograniczenia mają...

15.11.2011

Będzie łatwiej blokować treści w internecie

Nielegalne kopie książek, filmów i mp3 w sieci zostaną szybciej zablokowane. Właściciel lub administrator portalu będzie musiał zablokować nielegalną treść zamieszczoną przez użytkowników w jego...

15.11.2011

Poszkodowani w powodziach dostaną wsparcie

Osoby, które ucierpią wskutek powodzi, będą mogły liczyć na natychmiastową pomoc wynikającą z ustawy z 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi....

14.11.2011

Nakaz europejski - nowe podstawy odmowy wykonania

Od 14 listopada 2011 r. poszerzeniu ulega katalog przesłanek odmowy wykonania nakazu europejskiego. Jest to jedna ze zmian wprowadzonych nowelizacją z 29 lipca 2011 r. ustaw: Kodeks karny, Kodeks...

14.11.2011