Opróżnianie szamba w całym kraju jednakowo

Rady gmin na terenie całej Polski mają kierować się takimi samymi kryteriami przy wydawaniu zezwoleń na wywóz nieczystości. Dziś wchodzi wżycierozporzadzenie zawierające wytyczne dla samorządu, które...

06.04.2012

Dokument dostawy w prostszej formie

26 marca 2012 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów, które wprowadza uproszczony dokument dostawy wyrobów węglowych dla transakcji, których podmiotami są przede wszystkim...

03.04.2012

Deklaracje PIT według nowych wzorów

Od 31 marca obowiązują dwa rozporządzenia ministra finansów wprowadzające nowe wzory deklaracji i informacji obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

02.04.2012

18 kwietnia wchodzi w życie podatek od miedzi i srebra

Opublikowana zostałaustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin, która wprowadza do polskiego systemu prawnego nowy podatek. Podatek od wydobycia niektórych kopalin będzie obowiązywał od dnia 18...

01.04.2012

Zmiany w Ordynacji podatkowej

W sobotę 31 marca br. wchodzą w życie nowe przepisy Ordynacji podatkowej, które wprowadzają nowe zasady zaokrąglania podstaw opodatkowania oraz kwot podatków od nich pobieranych.

31.03.2012

Ustawa o weteranach już obowiązuje

Na tę ustawę czekaliśmy od lat, jej uchwalenie poprzedziły długie starania - mówią o wchodzącej w piątek w życie ustawie o weteranach działań poza granicami państwa przedstawiciele organizacji...

30.03.2012

Dochody z umów offsetowych bez podatku

Od 28 marcaobowiązująprzepisy zwalniające z obowiązku zapłaty podatku dochodowego dochody uzyskane z umów offsetowych zawartych pomiędzy Skarbem Państwa a zagranicznymi dostawcami sprzętu wojskowego.

29.03.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski