Od 2012 r. zmiany w wymierzaniu grzywien

Opublikowano nowelizację kodeksu karnego wykonawczego. Od 1 stycznia 2012 r. nie będzie już możliwe zaskarżanie wszystkich postanowień w postępowaniu wykonawczym. Nieco inne będą także konsekwencje...

15.11.2011

UE: nowe przepisy ograniczą tzw. krótką sprzedaż

Parlament Europejski przyjął we wtorek przepisy ograniczające tzw. krótką sprzedaż oraz handel instrumentami finansowymi zabezpieczającymi przed niewypłacalnością rządów (CDS). Ograniczenia mają...

15.11.2011

Będzie łatwiej blokować treści w internecie

Nielegalne kopie książek, filmów i mp3 w sieci zostaną szybciej zablokowane. Właściciel lub administrator portalu będzie musiał zablokować nielegalną treść zamieszczoną przez użytkowników w jego...

15.11.2011

Nakaz europejski - nowe podstawy odmowy wykonania

Od 14 listopada 2011 r. poszerzeniu ulega katalog przesłanek odmowy wykonania nakazu europejskiego. Jest to jedna ze zmian wprowadzonych nowelizacją z 29 lipca 2011 r. ustaw: Kodeks karny, Kodeks...

14.11.2011

Poszkodowani w powodziach dostaną wsparcie

Osoby, które ucierpią wskutek powodzi, będą mogły liczyć na natychmiastową pomoc wynikającą z ustawy z 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi....

14.11.2011

Mieszkanie chronione dla rodziny w trudnej sytuacji

Minister Pracy przygotował projekt rozporządzenia w sprawie mieszkań chronionych. Ma ono na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, wykorzystując jedną z form...

13.11.2011

Pomieszczenia tymczasowe zapewni gmina

Nowe regulacje dotyczące gminnego zasobu pomieszczeń tymczasowych i zapewnienia ich przez gminy wejdą w życie juz 16 listopada 2011 r....

13.11.2011

Wyższe kary i identyfikacja kibiców

Kibice piłki nożnej, którzy naruszą bezpieczeństwo imprezy, będą karani surowiej niż dotychczas. Decyzję sądu usłyszą jeszcze podczas trwania meczu. Takie m.in. zmiany wprowadza wchodząca w sobotę 12...

12.11.2011

Od 12 listopada lepiej nie wynoś noża z domu

Przyłapani w miejscu publicznym posiadacze noży, maczet i "innych podobnie niebezpiecznych przedmiotów" muszą liczyć się z karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny nie niższej niż 3000 zł,...

12.11.2011