Gminy nie zostaną same ze skutkami powodzi

W dniu 16 września 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Ustawa wchodzi w życie 18 listopada 2011 r....

18.11.2011

Podatek tonażowy - projekt zmian w ustawie

Podatek tonażowy jako forma pomocy publicznej państwa został uznany przez Komisję Europejską za zgodny z wewnętrznym rynkiem UE, aczkolwiek decyzją Komisji C 34/07 wymagane jest wprowadzenie zmian w...

18.11.2011

Terminy kwalifikacji wojskowej w 2012 r.

Samorząd terytorialny

W dniu 27 października 2011 r. wydano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 r. (Dz. U. Nr...

17.11.2011

Kiedy strażnik gminny będzie musiał odebrać psa?

Samorząd terytorialny

16 września 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 230, poz. 1373). Nowelizacja nakłada na gminy...

16.11.2011

Gminy nie zostaną same ze skutkami powodzi

Samorząd terytorialny

W dniu 16 września 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385, dalej jako ustawa). Część z regulacji wprowadzonych...

15.11.2011

Będzie łatwiej blokować treści w internecie

Nielegalne kopie książek, filmów i mp3 w sieci zostaną szybciej zablokowane. Właściciel lub administrator portalu będzie musiał zablokować nielegalną treść zamieszczoną przez użytkowników w jego...

15.11.2011

Od 2012 r. zmiany w wymierzaniu grzywien

Opublikowano nowelizację kodeksu karnego wykonawczego. Od 1 stycznia 2012 r. nie będzie już możliwe zaskarżanie wszystkich postanowień w postępowaniu wykonawczym. Nieco inne będą także konsekwencje...

15.11.2011

UE: nowe przepisy ograniczą tzw. krótką sprzedaż

Parlament Europejski przyjął we wtorek przepisy ograniczające tzw. krótką sprzedaż oraz handel instrumentami finansowymi zabezpieczającymi przed niewypłacalnością rządów (CDS). Ograniczenia mają...

15.11.2011

Poszkodowani w powodziach dostaną wsparcie

Osoby, które ucierpią wskutek powodzi, będą mogły liczyć na natychmiastową pomoc wynikającą z ustawy z 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi....

14.11.2011

Nakaz europejski - nowe podstawy odmowy wykonania

Od 14 listopada 2011 r. poszerzeniu ulega katalog przesłanek odmowy wykonania nakazu europejskiego. Jest to jedna ze zmian wprowadzonych nowelizacją z 29 lipca 2011 r. ustaw: Kodeks karny, Kodeks...

14.11.2011

Pomieszczenia tymczasowe zapewni gmina

Nowe regulacje dotyczące gminnego zasobu pomieszczeń tymczasowych i zapewnienia ich przez gminy wejdą w życie juz 16 listopada 2011 r....

13.11.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski