Od 1 stycznia nowe progi unijne w przetargach

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przekazał do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów projekty dwóch nowych rozporządzeń z zakresu zamówień publicznych....

21.11.2011

MSWiA już formalnie podzielone na MSW i MAiC

MSWiA zostało już formalnie podzielone na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW) oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAiC). Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji...

21.11.2011

Nowe zasady czasowego korzystania z nieruchomości

Szacuje się, że na świecie z timesharingu, czyli formy czasowej własności nieruchomości, korzysta ok. 6,4 mln osób, z czego 1,5 mln to mieszkańcy Europy. W przyszłym roku wejdą w Polsce w życie nowe...

20.11.2011

Kiedy strażnik gminny będzie musiał odebrać psa?

Sejm uchwalił 16 września 2011 r ustawę o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 230, poz. 1373). Nowelizacja nakłada na gminy obowiązek...

20.11.2011

Tryb wypłaty i zwrotu zasiłku powodziowego

Samorząd terytorialny

W dniu 16 listopada 2011 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał rozporządzenie w sprawie trybu wypłaty i szczegółowego trybu zwrotu zasiłku powodziowego oraz wzoru formularza wniosku o...

18.11.2011

Terminy kwalifikacji wojskowej w 2012 r.

W dniu 27 października 2011 r. wydano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 roku....

18.11.2011

Podatek tonażowy - projekt zmian w ustawie

Podatek tonażowy jako forma pomocy publicznej państwa został uznany przez Komisję Europejską za zgodny z wewnętrznym rynkiem UE, aczkolwiek decyzją Komisji C 34/07 wymagane jest wprowadzenie zmian w...

18.11.2011

Gminy nie zostaną same ze skutkami powodzi

W dniu 16 września 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Ustawa wchodzi w życie 18 listopada 2011 r....

18.11.2011

Terminy kwalifikacji wojskowej w 2012 r.

Samorząd terytorialny

W dniu 27 października 2011 r. wydano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 r. (Dz. U. Nr...

17.11.2011

Kiedy strażnik gminny będzie musiał odebrać psa?

Samorząd terytorialny

16 września 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 230, poz. 1373). Nowelizacja nakłada na gminy...

16.11.2011

Gminy nie zostaną same ze skutkami powodzi

Samorząd terytorialny

W dniu 16 września 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385, dalej jako ustawa). Część z regulacji wprowadzonych...

15.11.2011