Zmieniono m.in. katalog dokumentów, które powinien złożyć komitet założycielski klubu sportowego do organu ewidencyjnego ubiegając się o wpis do ewidencji. Więcej>>>