Oskarżony poczeka na wyrok w areszcie domowym

Już w przyszłym roku może zmniejszyć się zaludnienie w aresztach śledczych, a podatnicy mniej zapłacą za utrzymanie więźniów. Na najbliższym posiedzeniu Rada Ministrów ma zająć się ponownie projektem...

25.11.2011

Nowy wzór raportu ws. odpadów

W dniu 26 września 2011 r. Minister Środowiska wydał rozporządzenie w sprawie sporządzania raportu wojewódzkiego. Obowiązywać ono będzie od nowego roku....

25.11.2011

Nowy wzór raportu wojewódzkiego

Samorząd terytorialny

W dniu 26 września 2011 r. Minister Środowiska wydał rozporządzenie w sprawie sporządzania raportu wojewódzkiego (Dz. U. Nr 220, poz. 1308).

24.11.2011

Autoryzacja i sprostowanie po nowemu

W Polsce nadal dziennikarze muszą autoryzować wypowiedzi prasowe pod groźbą procesu sądowego i kary. Zakwestionował to Europejski Trybunał Praw Człowieka, który stwierdził, że nie można karać za brak...

24.11.2011

Będą zmiany w rachunkowości budżetowej

Ministerstwo Finansów na swoich stronach internetowych zamieściło projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów...

23.11.2011

Zmiany zasad wypłaty i zwrotu zasiłku powodziowego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał 16 listopada 2011 r. rozporządzenie w sprawie trybu wypłaty i szczegółowego trybu zwrotu zasiłku powodziowego oraz wzoru formularza wniosku o zasiłek...

22.11.2011

Ustawa okołobudżetowa przyjęta przez rząd

Aby zapewnić stabilność finansów publicznych rząd przyjął rozwiązania umożliwiające zahamowanie szybkiego wzrostu długu publicznego, który niesie ryzyko przekroczenia drugiego progu ostrożnościowego...

22.11.2011

Jest Karta podatkowa na 2012 rok

W najnowszym Monitorze Polski zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z 4 listopada 2011 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy...

22.11.2011

Rząd zamrozi wynagrodzenia sędziów i prokuratorów

W 2012 roku podstawą ustalenia wynagrodzenia dla sędziów i prokuratorów będzie poziom przeciętnego wynagrodzenia z roku 2011. Taką decyzję podjęła we wtorek Rada Ministrów. Oszczędności z tytułu...

22.11.2011

Od 1 stycznia nowe progi unijne w przetargach

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przekazał do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów projekty dwóch nowych rozporządzeń z zakresu zamówień publicznych....

21.11.2011