Senat za zwiększeniem rezerwy subwencji oświatowej

Senat opowiedział się w środę za zwiększeniem od 1 stycznia 2013 r. rezerwy subwencji oświatowej z 0, 25 do 0,4 proc. Senatorowie nie zgłosili poprawek do nowelizacji ustawy o dochodach jednostek...

14.03.2012

Egzamin zawodowy przeprowadzi pracodawca

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia regulującego przeprowadzanie egzaminów zawodowych. Nowe przepisy umożliwią pracodawcom przeprowadzanie części pisemnej egzaminów.

13.03.2012

Tajne protokoły jeszcze bardziej chronione

Z informacjami niejawnymi zapoznać się mogą jedynie uprawnieni przez prezesa sądu i przewodniczącego składu orzekającego. Dziś wchodzą w życie ustalone przez ministra sprawiedliwości nowe zasady...

13.03.2012

Nowe terminy na zwrot podatku od oleju napędowego

Nowe rozporządzenie określiło terminy w jakich wójt (burmistrz, prezydent miasta) powinien złożyć wniosek o przekazanie gminie dotacji w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju...

12.03.2012

Podpisano wymagania techniczne dla SIO

Minister edukacji podpisała rozporządzenie określające wymagania techniczne dla sprzętu przeznaczonego do obsługi Systemu Informacji Oświatowej. Nowe rozporządzenie będzie obowiązywać od 30 kwietnia...

12.03.2012

Poszkodowane w powodzi gminy otrzymają wsparcie finansowe

Samorząd terytorialny

Z dniem 7 marca 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na...

09.03.2012

Każda sprawa podatkowa ma mieć odrębną metrykę

Dziś wchodzą w życie przepisy wykonawcze do Ordynacji podatkowej, w których minister finansów określił wzór i sposób prowadzenia metryki sprawy podatkowej oraz rodzaje spraw, w których obowiązek...

07.03.2012