W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych właściwy będzie Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku akcyzowego i ekologicznego - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, a podatku od towarów i usług - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu. Podatkiem od czynności cywilnoprawnych, podatkiem od spadków i darowizn oraz przepisami Ordynacji podatkowej zajmować się będzie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, a pozostałymi przepisami z zakresu prawa podatkowego - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. Więcej>>>