W związku z określeniem nowych wzorów deklaracji podatkowych, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2012 roku, niezbędne okazało się uaktualnienie listy deklaracji, które można złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Więcej>>>