Opublikowano wymagania techniczne dla SIO

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla sprzętu przeznaczonego do obsługi systemu informacji oświatowej. Nowe rozporządzenie będzie obowiązywać od 30 kwietnia...

26.03.2012

Podpisano zmiany w wynagrodzeniu egzaminatorów

Zmienią się zasady wynagradzania osób przeprowadzających egzaminy gimnazjalne, maturalne oraz potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Minister Szumilas podpisała rozporządzenie w tej sprawie.

22.03.2012

UE: mniejsze obowiązki rachunkowe dla mikrofirm

Zwolnienie tzw. mikropodmiotów z niektórych obowiązków w zakresie sprawozdawczości finansowej przewiduje opublikowana 21 marca br. nowelizacja unijnej dyrektywy w sprawie rocznych sprawozdań...

21.03.2012

Konsekwencje błędu w SIO poniesie samorząd

Wprowadzenie błędnych danych do Systemu Informacji Oświatowej może spowodować negatywne konsekwencje dla jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku zaniżenia należnej kwoty subwencji jednostka...

20.03.2012

Kąpieliska muszą mieć odpowiedni sprzęt ratunkowy

Każde kąpielisko powinno zostać wyposażone m. in. w ratowniczą łódź motorową (jedną na każde 400 m linii brzegowej), ratowniczą łódź wiosłową (jedna na każde 100 m linii brzegowej) oraz koło...

20.03.2012

Nie wszystkie sprawy wymagają prowadzenia metryk

Od 7 marca istnieje obowiązek prowadzenia metryk spraw administracyjnych. Istnieją jednak sprawy, o prostym i powtarzalnym charakterze, dla których prowadzenie metryk jest niezasadne. Rozporządzenie...

19.03.2012

Nie wszystkie sprawy wymagają prowadzenia metryk

Samorząd terytorialny

Od 7 marca istnieje obowiązek prowadzenia metryk spraw administracyjnych. Istnieją jednak sprawy, o prostym i powtarzalnym charakterze, dla których prowadzenie metryk jest niezasadne. Rozporządzenie...

19.03.2012

Ustawa o weteranach wejdzie w życie 30 marca

Ustawa o weteranach działań poza granicami państwa, przyznająca osobom, które służyły na misjach zagranicznych, m.in. dodatki do rent i emerytur, ulgi na przejazdy komunikacją, dopłaty do nauki oraz...

17.03.2012

Od września wzrosną wynagrodzenia nauczycieli

Ustawa budżetowa na 2012 r. już obowiązuje. Jej przepisy przewidują, że kwota bazowa, według której wyliczane jest średnie wynagrodzenie nauczycieli, od września 2012 r. wzrośnie o prawie 100 zł.

16.03.2012