Zmiany dotyczą zakresu danych podawanych przez zarządzającego PPE na dokumencie płatniczym w razie przekazywania do ZUS 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do Pracowniczego Programu Emerytalnego. Na dokumencie płatniczym "Polecenie przelewu/wpłata gotówkowa" nie trzeba będzie podawać numeru NIP ubezpieczonego, ponieważ odstąpiono od obowiązku jego podawania przez osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL, jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.mpips.gov.pl