W stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2012 r. przepisy nie wskazywały zasad zmiany rachunkowej metody ustalania różnic kursowych przez podatników przejmujących majątek innych podmiotów w wyniku połączenia lub podziału. Więcej>>>