Zgodnie z rozporządzeniem (Dz. U. Nr 245, poz. 1463), termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa wyznaczono na dzień 20 stycznia 2012 r. Sama kwalifikacja wojskowa trwać będzie od dnia 6 lutego do dnia 30 kwietnia 2012 r. W rozporządzeniu określono również kategorie osób, które podlegają stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej.
Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 1 grudnia 2011 r.

Opracowanie: Patryk Ciurak
Artykuł pochodzi z: www.samorzad.lex.pl