Projekt zmiany ustawy o podatku tonażowym i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych został opublikowany na stronie interentowej Rządowego Centrum Legislacji. Więcej>>>