W opinii MEN, w okresie pilotażowym stosowania nowych przepisów wyszło na jaw wiele nieścisłości, a przede wszystkim wątpliwości interpretacyjnych. W tym celu w Ministerstwie przygotowano projekt nowelizacji. Więcej>>>