Jak zauważył Marek Michalak "małoletni świadkowie są przesłuchiwani wielokrotnie i w warunkach do tego nieprzystosowanych". Jego zdaniem w procesie karnym, w którym uczestniczy małoletni należy zwiększyć środki chroniące przede wszystkim jego stan psychiczny. Marek Michalak "zwrócił również uwagę na nieodpowiednią reprezentację małoletniego w procesie karnym, gdyż mimo istnienia wyraźnej podstawy prawnej kuratorzy procesowi powoływani są zbyt rzadko".
Ponadto Rzecznik Praw Dziecka pokreślił, że "obowiązkiem, który stoi przed osobami reprezentującymi wymiar sprawiedliwości jest zadbanie, by nie dopuścić do wyrządzenia jakiejkolwiek krzywdy dziecku. W tym względzie specjaliści są zobowiązani poszukiwać takich rozwiązań, które pomogą uchronić dzieci przed wtórnym pokrzywdzeniem, zagrażającym im w wyniku niedoskonałości proceduralnych".

Źródło: www.brpd.gov.pl, stan z dnia 30 listopada 2011 r.